Database- en Internetapplicaties

Home | Projecten

Content management

Het is belangrijk om een website regelmatig te actualiseren, waardoor bezoekers vaker terugkomen op zoek naar nieuwe informatie. De inhoud (content) van de website kan daartoe in een on line database worden opgeslagen en via webpagina's worden bewerkt. Er is dan geen of weinig kennis van de achterliggende technieken (zoals HTML en FTP) nodig om snel het laatste nieuws, de nieuwste producten of de evenementen van de komende periode op de website te plaatsen.

Administratie

Een administratie staat of valt bij de gebruikte programmatuur. Standaard pakketten bieden een hoop functies, maar vaak zijn ze gericht op algemeen gebruik en word je als gebruiker lastig gevallen met allerlei zaken die je net niet nodig hebt, waardoor het overzicht snel zoek kan raken. Of net die ene functie ontbreekt, waardoor je alsnog regelmatig een hoop repeterende handelingen moet uitvoeren. De oplossing hiervoor is maatwerk, waarbij altijd de vraag moet worden gesteld: wegen de kosten voor ontwikkeling ervan op tegen de gewonnen tijd? En vergeet daarbij vooral niet de toename van het gebruiksplezier.

Werkgebied

Ik ben gespecialiseerd op het Windows-platform en ontwikkel daarop webapplicaties (Active Server Pages) en automatiseer kantoortoepassingen met MS Office (Access, Word, Excel) en de programmeertaal Visual Basic.

Den Haag
paul(at)paulsnip.nl
KvK 27196231